Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dịch Tiếng Đài Loan

dich thuat tieng dai loan sang tieng viet chinh xac
Dân số Đài Loan đại đa số nhân khẩu là người Hán đến từ Trung Quốc đại lục, do đó chính phủ đưa tiếng Hán tiêu chuẩn hiện đại làm ngôn ngữ chính thức. Sau khi dời sang Đài Loan, trong một thời gian dài Chính phủ quy định quốc ngữ dựa trên ngữ âm Bắc Kinh làm ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu.
 
Theo điều tra nhân khẩu năm 2010, số lượng người sử dụng Quốc ngữ và tiếng “ Mân Nam” Đài Loan lần lượt tại nhà là 83,6%, 81,9% và 6,6% đối với tiếng Khách Gia, 1,4% với ngôn ngữ thổ dân.