Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Phương Pháp Dịch Thuật

Những phương pháp dịch thuật và những kinh nghiệm được chia sẻ bởi đội ngũ biên phiên dịch lâu năm tại Dịch thuật Số1. 

Một Số Phương Pháp Dịch Thuật Cơ Bản

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế lớn trên thế giới, việc sử dụng ngoại ngữ càng trở nên phổ biến. Vì thế nhu cầu dịch thuật ngày càng nhiều, qua đó công việc dịch thuật mở ra nhiều cho các bạn sinh viên, và các bạn mới ra trường học ngoại ngữ và yêu thích nghề dịch thuật.