Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Tìm Hiểu Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Biên Dịch Và Phiên Dịch

 

Biên dịch và phiên dịch là hai thành phần cơ bản trong dịch thuật, chúng có một số điểm chung nhưng cũng rất nhiều điểm khác nhau. Dịch thuật Số 1 không đi phân tích nhưng điểm đó vì trên mạng đã quá nhiều những thông tin như vậy, chúng tôi chỉ phân tích một số khái niệm và yếu tố phẩm chất kỹ năng cơ bản của hai phương pháp dịch thuật này.

Biên dịch là phương pháp dịch một tài liệu chủ yếu dưới dạng viết, khách hàng muốn dịch một tài liệu hay một clip dưới dạng sub từ ngôn ngứ này sang một hay nhiều ngôn ngữ khác.

Những phẩm chất cơ bản của một nhân viên biên dịch:

  • Kiến thức chuyên sâu về mọi lĩnh vực vốn từ ngữ đa dạng phong phú, chuẩn xác.
  • Kỹ năng am hiểu văn hóa, kinh tế, địa chính chị của quốc gia đó.
  • Kỹ năng tra cứu từ vựng thông thạo, nhanh nhẹn, chuẩn xác.


Phiên dịch là phương pháp dịch chủ yếu dưới dạng nói, chuyển đổi từ ngôn ngữ của đối tượng dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Những phẩm chất cơ bản của nhân viên phiên dịch:

  • Khả năng nghe và ghi nhớ tốt.
  • Khă năng phản ứng nhanh nhạy.
  • Có vốn từ ngữ phong phú, lượng thông tin đa dạng,
  • Có tính kiên trì, bền bỉ. khả năng học hỏi cao, tiếp thu nhanh.

Nguồn Internet