Kiểu File Dịch Thuật
Chúng tôi sử dụng những công nghệ khác nhau tương tác phù hợp với dự án của bạn, chúng tôi làm việc với hầu hết các phần mềm trên thị trường hiện nay và những hệ điều hành, quản trị hệ thống từ đơn giản cho đến phức tạp.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH THUẬT No1 TMS (No1 Translation Management System)

No1 TMS (No1 Translation Management System) được Dịch Thuật Số 1 tập trung phát triển và đầu tư nhiều nhất trong hệ thống quản lý của chúng tôi. Ra đời từ năm 2008 đến nay hệ thống luôn luôn được cải tiến và hoàn thiện hằng ngày, với mục tiêu duy nhất là “Thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch thuật hàng đầu”.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG -  No1 CRM (No1 Customer Relationship Management)

 

Quản lý quan hệ khách hàng viết tắt là No1 CRM(No1 Customer Relationship Management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Quy Trình Dịch Thuật

 

Để đảm bảo chất lượng của mỗi bản dịch và cũng để cho khách hàng rõ thêm về quy trình làm việc của Dịch Thuật Số 1. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về Quy trình làm việc của Dịch Thuật Số 1:

Bộ Nhớ Dịch Thuật
Translation Memory được viết tắt TM là một công cụ làm gia tăng chất lượng dịch  bằng cách tái sử dụng các cụm từ, các đoạn văn đã được dịch trong quá khứ. Đó là công nghệ Dịch Thuật Số 1 sử dụng để lưu trữ các từ, cụm từ trong một cơ sở dữ liệu để tái sử dụng trong các dự án của bạn.