lãnh đạo

 • Lãnh Đạo

  Các thành viên Ban lãnh đạo Dịch thuật Số 1

  • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng
  • Giám đốc kinh doanh: Bà Nguyễn Ngọc Hoa
  • Giám đốc dịch thuật: Ông Ngô Ngọc Ánh 
  • Trưởng phòng Kế toán & HCNS: Bà Vũ Thị Huyền 
  • Trưởng phòng Điều phối: Nguyễn Thị Bích Diệp
  • Trưởng phòng QA: Đặng Văn Lực