dịch hợp đồng nhân sự

  • Dịch Thuật Chuyên Ngành Luật Pháp - Hành Chính

    Dịch chuyên ngành Tài liệu Luật pháp, Hành chính

    Luật pháp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế trên thế giới. Pháp luật không chỉ giúp các quốc gia ổn định trật tự xã hội mà còn giúp kiểm soát nền kinh tế nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước.

  • Kinh tế - Thương mại

    Hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai các dự án dịch thuật tại nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, Dịch thuật Số1 đã vinh dự trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp ngôn ngữ cho các đối tác là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Lĩnh vực Kinh tế - Thương mại cũng là một trong những thế mạnh của Dịch thuật Số1 bởi chúng tôi tự hào vì có đội ngũ dịch giả đều là các chuyên gia kinh nghiệm phiên dịch và công tác trong lĩnh vực lâu năm.