Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Posco ICT Việt Nam
Công ty là đối tác tham gia nhiều dự án: nhà máy thép POSCO VST, POSCO SS-VINA, Dự án nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh, Dự án tàu điện ngầm Thành phố Hồ Chí Minh…
 

Được sự tín nhiệm của Posco ICT Việt Nam, Dịch thuật Số 1 vinh dự được hợp tác và hỗ trợ Posco ICT Việt Nam triển khai dự án dịch thuật Hàn - Việt; Anh - Việt các tài liệu về kỹ thuật, công nghệ. Đây là những tài liệu đòi hỏi người dịch ngoài thông thạo ngôn ngữ còn cần am hiểu sâu về chuyên ngành kỹ thuật để đảm bảo được sự chuẩn xác của bản dịch. Dự án đã triển khai thành công đảm bảo chất lượng bản dịch từ chuẩn xác nội dung tới tuân thủ các quy tắc format, Dịch thuật Số 1 đã nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các chuyên gia của Posco ICT Việt Nam.