Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Văn phòng luật sư Vũ Tuấn Nghĩa và Đồng nghiệp

Các hoạt động tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng: Soạn thảo các loại văn bản, hợp đồng, di chúc, tư vấn pháp luật doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp…, cho đến các hoạt động tham gia tố tụng đê bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tại Tòa án các cấp trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Đất đai…

Tài liệu chuyên ngành luật yêu cầu rất cao độ chuẩn trong văn phong của các văn bản pháp lý, để tiến hành công chứng và hỗ trợ hoàn thành các thủ tục trong hồ sơ Luật. Dịch thuật Số 1 luôn quý trọng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp và nổ lực đem đến chất lượng bản dịch tốt nhất, trao đổi thông tin hiệu quả và mang lại sự thành công cho dự án. Điều này đã được doanh nghiệp bạn đánh giá cao.

Thông tin doanh nghiệp:

Phòng 1506, toà nhà 671 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0973.060.668