Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông REC Việt Nam
REC Corporation lấy nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện là công cụ giúp liên kết giữa: Doanh nghiệp với doanh nghiệp; Doanh nghiệp với người tiêu dùng.
  • Đem các giải pháp truyền thông hiệu quả tới doanh nghiệp.
  • Gia tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp
  • Cung cấp các giải pháp hữu ích cho cộng đồng.
  • Lấy “ thành công” là mục tiêu, “ý tưởng” là động lực. REC Corp sẽ là đòn bẩy để khoảng cách giữa “ý tưởng” và “thành công” chỉ là ranh giới.

Dịch thuật Số 1 đã có sự đóng góp hỗ trợ REC Corporation triển khai thành công dự án dịch thuật Anh - Việt các tài liệu chuyên ngành truyền thông - quảng cáo, góp phần giúp REC Corporation truyền tải được đúng các thông điệp truyền thông trong chiến dịch quảng cáo của mình. Đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp tại Dịch thuật Số 1 đã triển khai bản dịch chuẩn xác với nội dung bản dịch, chuẩn format và nhận được sự đánh giá cao từ Công Ty Cổ Phần Truyền Thông REC Việt Nam.