Công ty Duy Nhất Thị Trường:

 

Công ty Cổ Phần Hoàn Mỹ (HOANMY CO.), hoạt động chính trong khai thác nông, lâm sản, trụ sở tại 2C Lê Quý Đôn, Phường 06, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh. Hoạt động từ năm 1993 đến nay, trải qua gần 11 năm, Công ty luôn là thành viên tiêu biểu của hiệp hội ngành. Phát triển bền bỉ và mang lại sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ Hoàn Mỹ trong các dự án dịch thuật hợp tác với các đối tác nước ngoài, giao dịch hiệu quả, đảm bảo quyền lợi giữa các bên. Sự trao đổi thông tin giữa Dịch thuật Số 1 và Hoàn Mỹ dựa trên tinh thần hợp tác, tính bảo mật được đề cao trong dự án, tạo sự tin tưởng và chất lượng bản dịch chính xác theo yêu cầu, đã tạo được sự đánh giá cao từ Hoàn Mỹ. Đem lại sự hiệu quả trong hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty. 

Thông tin Doanh Nghiệp:

2C Lê Quý Đôn, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (08) 39301197, 39301189, 39301198

Fax: (08) 39301187