Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Công Ty CP Giống, Vật Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam

Yêu cầu khắc khe trong dự án dịch thuật về độ chính xác dịch chuyên ngành, Fomat đúng chuẩn bản gốc, đặc biệt về tính bảo mật tài liệu, dựa trên sự thỏa thuận thống nhất của hợp đồng dịch thuật giữa Dịch thuật Số 1 và Công ty. Dự án thành công đem lại sự tin tưởng và hỗ trợ hiệu quả trong công tác của Công Ty CP Giống, Vật Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam.

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần giống – vật tư nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam

Địa chỉ: Khu 1 – Vân Phú – Việt Trì – Phú Thọ

Điện thoại/Fax: 0210.3970.404/3970.258 – 0913.282.306/0989.071.678

https://ricfam.vn/