Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng Kolon

Dịch Thuật Số 1 đã hỗ trợ Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng Kolon dịch thuật tài liệu chuyên ngành xây dựng Gói thầu số 8.

Gói thầu số 8 về xây dựng trạm nước xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu, do Tập đoàn Kilon Global (Hàn Quốc) thực hiện, thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II.

Dự án này có giá trị lên 500 tỷ, sử dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại đã được thử nghiệm ở điều kiện Việt Nam có kết hợp công nghệ xử lý bùn hoạt tính truyền thống xử lý triệt để về môi trường và hiệu quả về kinh tế.

Dịch Thuật Số 1 tự hào được hợp tác cùng một công ty quốc tế thực hiện dự án quan trọng, tầm cỡ quốc gia. Ý thức được sự quan trọng của dự án, chúng tôi đã nỗ lực hết sức, hợp tác cùng các chuyên gia của Kolon để cho ra bản dịch xây dựng chất lượng nhất, nhằm góp phần công sức vào công cuộc cải tạo môi trường đời sống của người dân Thủ đô.