Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Môi trường Đất Việt là nhà chuyên cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường.
Dịch Thuật Số 1 đã hỗ trợ Đất Việt dịch thuật Việt – Anh bản cam kết bảo vệ môi trường của công ty Miwon, giấy chứng nhận đăng kí cam kết bảo vệ môi trường của công ty Miwon.

Dịch Thuật Số 1 khi xử lý những tài liệu này không những chỉ dịch đúng nội dung mà còn thể hiện chuẩn format, trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Các chuyên gia bên phía Đất Việt rất hài lòng với chất lượng bản dịch mà Dịch Thuật Số 1 mang lại.
Dịch Thuật Số 1 tự hào vì không chỉ hỗ trợ Đất Việt xử lý thành công tài liệu mà còn góp một phần công sức vào công cuộc bảo vệ môi trường Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.