Công ty Duy Nhất Thị Trường:

IFC là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất, cho phép các công ty và tổ chức tài chính tại các thị trường mới nổi tạo ra việc làm, nguồn thu nhập, cải thiện quản trị doanh nghiệp và môi trường.

IFC hiện đang tập trung hoạt động ở hơn 100 nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Dịch Thuật Số 1 đã hỗ trợ IFC dịch thuật dự án VI (Vietnam Investment). Đây là những tài liệu báo cáo tài chính, nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của IFC.
Dịch Thuật Số 1 đã xử lý rất chuẩn xác các tài liệu này không chỉ về nội dung mà còn thể hiện format chính xác, trình bày rõ ràng, mạch lạc. Các chuyên gia của IFC rất hài lòng và đánh giá cao chất lượng bản dịch mà Dịch Thuật Số 1 mang lại.