Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Hàn - Việt gần 1.000 trang tài liệu Tiêu chuẩn ISO.