Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt gần 1.000 trang về Khoa học công nghệ sản xuất Pin Acid Chì.