Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Hà Lan - Việt 200 trang về Hồ sơ thầu công trình xây dựng Bệnh Viện Bạch Mai.