Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt về bộ môn Khoa học máy tính.