Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dịch vụ x2 Hiệu đính bởi các chuyên gia dịch thuật cùng chuyên ngành của tài liệu được cung cấp bởi Dịch thuật Số 1, chúng tôi đưa dịch vụ x2 Hiệu đính nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu dịch thuật chất lượng cao của Quý khách hàng nhưng vẫn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối nhất.

Vậy chúng tôi làm thế nào?

Tất cả bản dịch của Quý khách hàng đều được thực hiện chính xác theo Quy trình Dịch thuật của Dịch thuật Số 1 như sau:

Dịch vụ x2 Hiệu đính có khác biệt gì so với Dịch vụ Dịch thuật thông thường của Dịch thuật Số 1:

Chuyên gia dịch thuật cùng chuyên ngành của chúng tôi không chỉ đến bước Hiệu đính mới tham gia vào Quy trình dịch thuật mà Chuyên gia sẽ tham gia ngay cùng Dịch giả tại các bước quan trọng nhất của quá trình Dịch thuật bao gồm:

 1. Tạo thuật ngữ + Chú giải
 2. Dịch thuật + Kiểm tra + Chỉnh sửa
 3. Hiệu đính
 4. Đảm bảo/ Kiểm soát chất lượng

Các bước trên là cốt lõi quyết định chính về chất lượng Dịch thuật, cách có một bản dịch hoàn hảo, không chấp nhận sai sót. Tại 2 bước "Hiệu đính" + "Đảm bảo/ Kiểm soát chất lượng" đã được Dịch gải thực hiện xong sẽ được Chuyên gia tiếp tục thực hiện kiểm tra và hiệu đính thêm từ 1 đến 2 lần nữa với để đảm bảo chất lượng bản dịch của Quý khách hàng luôn ở mức cao chất.

Những loại tài liệu nào nên sử dụng Dịch vụ x2 Hiệu đính:

 • Tất cả các loại tài liệu chuyên ngành sâu và hẹp: Kỹ thuật, tài chính, kế toán, pháp luật, công bố, công văn....
 • Tất cả các tài liệu đặc biệt quan trọng: thư tín, công hàm, quyết định, báo cáo,...
 • Tài liệu đào tạo: hướng dẫn sử dụng, huấn huyện,...
 • Tài liệu truyền thông: quảng cáo, marketing, các ấn phẩm truyền thông...
 • và còn các tài liệu mà Quý khách hàng cần chất lượng tuyệt đối, không chấp nhận sự sai sót

Ưu điểm tuyệt vời của Dịch vụ x2 Hiệu đính cùng với Chuyên gia:

 1. Tài liệu được đảm bảo chất lượng tuyệt đối hoàn hảo
 2. Chi phí hợp lý
 3. Chuyên gia dịch thuật cùng chuyên ngành tham gia vào ngay tại những bước cơ bản của Quy trình dịch thuật.

Hạn chế duy nhất của Dịch vụ x2 Hiệu đính cùng với Chuyên gia:

 • Thời gian hoàn thành dự án + thêm từ 20% đến 30% dành cho các Chuyên gia tham gia vào Quy trình dịch thuật.

Các thông tin cần biết: