translate Material safety data sheet

 • Dịch Thuật Tài Liệu MSDS

  Dịch thuật tài liệu MSDS

   

  Tài liệu MSDS là tài liệu "Bảng dữ liệu an toàn vật liệu", đây là dạng tài liệu cực kỳ quan trọng của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất lĩnh vực hóa chất, mỹ phẩm.

 • MSDS Translation

  Dịch thuật tài liệu MSDS

   

  MSDS document is "Material Safety Data Sheet". This is an extremely important document type from enterprises in chemical and cosmetic sector.