no 1 translation

  • No. 1 Translation culture

    Dịch Thuật Số 1 tự hào xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, gắn bó sâu sắc, chuyên nghiệp, sáng tạo. Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò là chất xúc tác giúp gắn kết tập thể ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên tại Dịch thuật Số 1, thúc đẩy tinh thần làm việc, nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển của công ty.

  • Why is it always No. 1 Translation?

    At No. 1 Translation, we always try our best to guarantee our commitments and "For the sake of customers" with the desire to  provide  customers with leading and unique translation service in Vietnam.