Chứng nhận TOP 3 Công ty Dịch thuật Việt Nam
Giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu – Top 3 Brands 2014” là giải thưởng do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) phối hợp xét duyệt và trao tặng, dưới sự giám sát chất lượng chặt chẽ của tổ chức InterConformity (Đức).
Tiêu chí lựa chọn để trao giải liên quan đến các vấn đề: Bản sắc và các vấn đề liên quan đến thương hiệu; Khả năng nhận biết và tính phổ biến của nhãn hiệu; Sự tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng đối với nhãn hiệu từ xã hội; Lợi nhuận và Sự ảnh hưởng và tăng trưởng.
 
Đây là hoạt động thường niên của Tổ chức Liên kết Thương mại Toàn cầu Global GTA (Vương Quốc Anh) và Viện Nghiên cứu Kinh tế, để ghi nhận bằng chứng khách quan về sự nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động quản lý, cải tiến chất lượng liên tục, phát huy năng lực nội sinh, phát triển giá trị thương hiệu, xứng đáng là những thương hiệu hàng đầu mà khách hàng, đối tác lựa chọn.
 
Ngày 20/10/2014, Dịch thuật Số 1 vinh dự được trao tặng giải thưởng thường niên của Tổ chức Liên kết Thương mại Toàn cầu Global GTA sau những nỗ lực không ngừng phát triển thương hiệu Dịch thuật Số 1 suốt những năm qua.
Đây là minh chứng rõ rất cho sự nỗ lực cố gắng trong suốt các năm qua và sự đồng lòng của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Dịch thuật Số 1 theo các phương châm:
  • Vì khách hàng phục vụ
  • Chất lượng Số 1
  • Quyền lợi khách hàng Số 1
  • Chi phí luôn thấp nhất trên thị trường.