Hết Hè sang, Thu lại tới, Dịch thuật Số 1 lại mang tới Quý khách chương trình giảm giá tuyệt vời trong mùa Thu đẹp dịu dàng:

THU THÁNG 10

SALES SỐC

Chỉ từ 21/9/2020 đến 31/10/2020

 

Thể lệ chương trình:

Áp dụng cho tất cả khách hàng giao dịch tại Dịch thuật Số 1:

Dịch vụ Dịch thuật:

 1. Giảm giá tiền mặt trị giá 50.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 690.000 VNĐ.
 2. Giảm giá tiền mặt trị giá 100.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 990.000 VNĐ.
 3. Giảm giá tiền mặt trị giá 200.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 1.900.000 VNĐ.
 4. Giảm giá tiền mặt trị giá 300.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 2.900.000 VNĐ.
 5. Giảm giá tiền mặt trị giá 400.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 3.900.000 VNĐ.
 6. Giảm giá tiền mặt trị giá 500.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 4.900.000 VNĐ.
 7. Giảm giá tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 9.500.000 VNĐ.
 8. Đặc biệt Giảm giá tiền mặt trị giá 2.000.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 18.000.000 VNĐ.
 9. Đặc biệt Giảm giá tiền mặt trị giá 4.000.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 35.000.000 VNĐ.
 10. Đặc biệt Giảm giá tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ áp dụng với Đơn hàng từ 45.000.000 VNĐ.

Xem thêm:

Ghi chú:

 • Chương trình Áp dụng cho Khách hàng khi thực hiện bất kỳ giao dịch tại Dịch thuật Số 1.
 • Chương trình không giới hạn số lượng sử dụng, được chiết khấu trực tiếp vào đơn hàng.
 • Chương trình áp dụng trong thời gian duy nhất từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 31/10/2020

Trân trọng cảm ơn và ước mong sẽ có cơ hội được phục vụ Quý khách hàng!