Mùa thu là mùa ngập tràn của những kỷ niệm, đến hẹn lại lên:

DỊCH THUẬT SỐ 1 xin thông báo chương trình giảm giá sôi động Mùa thu:

CHƯƠNG TRÌNH "ĐÓN THU VÀNG, TIỀN THU NGAY!"

Thể lệ:

Bất kỳ Quý khách hàng khi giao dịch tại Dịch thuật Số 1 mà đều được Giảm ngay 10% Giá dịch thuật.

Ghi chú:

  • Chương trình Áp dụng cho Khách hàng khi thực hiện bất kỳ giao dịch tại Dịch thuật Số 1.
  • Không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác.
  • Chương trình kéo dài từ ngày 24/09/2015 đến hết ngày 31/10/2015.