Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Quản Lý Chất Lượng

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc triển khai 90.000 dự án dịch thuật từ nhiều ngôn ngữ, ngành nghề khác nhau, Dịch thuật Số1 luôn đảm bảo được chất lượng của từng bản dịch một cách hoàn hảo nhất.

Để đảm được chất lượng hoàn hảo của từng bản dịch, chúng tôi đã liên tục ứng dụng và tích hợp các công nghệ dịch tiên tiến và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật, quy trình dịch thuật vào trong từng bản dịch của chúng tôi:

Bên cạnh đó còn là việc không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của dịch thuật viên để chúng tôi có thể tận tâm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất!

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH THUẬT No1 TMS (No1 Translation Management System)

No1 TMS (No1 Translation Management System) được Dịch thuật Số 1 tập trung phát triển và đầu tư nhiều nhất trong hệ thống quản lý của chúng tôi. Ra đời từ năm 2008 đến nay hệ thống luôn luôn được cải tiến và hoàn thiện hằng ngày, với mục tiêu duy nhất là “Thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch thuật hàng đầu”.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG -  No1 CRM (No1 Customer Relationship Management)

 

Quản lý quan hệ khách hàng viết tắt là No1 CRM(No1 Customer Relationship Management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.