Công ty Duy Nhất Thị Trường:

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGÔN NGỮ - No1 LQA (No1 Language Quality Assurance)

 

Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ được viết là No1 LQA(No1 Language Quality Assurance).

QA(Quality Assurance) là một quá trình mà trong tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ nào trước khi phát hành ra thị trường đều phải trải qua. Đây là bước mà Dịch thuật Số 1 rất lưu ý trong quá trình xây dựng để thực hiện đảm bảo mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ hoàn hảo nhất.

Nhưng trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận ra là cần phải có một quy trình phát triển cụ thể chứ không đơn giản chỉ là việc Check và Format lại tài liệu sau khi dịch.

LQA(Language Quality Assurance) không phải Hiệu đính - Proofreading, LQA là một tập hợp các tiêu chuẩn chất lượng dịch thuật và sử dụng như một công cụ để đảm bảo chất lượng của bản dịch chính xác và hoàn hảo trước khi cung cấp cho khách hàng.

Dịch thuật Số 1 là Công ty duy nhất tại Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn LQA theo Thế giới.

No1 LQA được ra đời với sự đảm bảo chất lượng tuyết đối áp dụng cho mọi ngôn ngữ tài liệu dịch của khách hàng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm là Dự án dịch thuật đã được giao cho Đơn vị chuyên nghiệp thực hiện chính xác.

Mục đích chính của No1 LQA là để kiểm tra tài liệu bản dịch ngôn ngữ mục tiêu đảm bảo chính xác và tính nhất quán trong Dự án dịch hiện tại hoặc các Dự án dịch bổ sung kế tiếp hoặc các Dự án dịch liên quan khác.

Trước khi bắt đầu một dự án Nhóm LQA đưa ra báo cáo về chất lượng ngôn ngữ và các tiêu chuẩn LQA của dự án dịch thuật hoặc địa phương hóa. Tất cả các tiêu chí đánh giá được phân loại theo các hạng mục đảm bảo chất lượng sau đây:

Độ chính xác:

  • Văn bản gốc được dịch chính xác sang ngôn ngữ mục tiêu, phù hợp với nền văn hóa Địa phương.
  • Tài liệu địa phương hóa được tham khảo đúng với chuyên ngành địa phương hóa, được người bản ngữ kiểm tra tính Địa phương và thống nhất với Bộ phận dịch thuật.
  • Tài liệu tham khảo chuyên ngành được lưu trữ và sử dụng chính xác.

Thuật ngữ:

  • Tuân thủ các bảng chú giải thuật ngữ đã được Thống kê trước đó hoặc của khách hàng (nếu có), đảm bảo tính nhất quán trong và giữa các bộ phận dịch thuật.
  • Sử dụng từ ngữ phù hợp, chính xác, sử dụng các nguồn tham khảo để sử dụng các từ chính xác với nền văn hóa địa phương.

Chất lượng ngôn ngữ:

  • Tuân thủ các quy định va tiêu chuẩn về Ngữ pháp và Cú pháp của ngôn ngữ mục tiêu
  • 100% tài liệu Không có lỗi chính tả.

Định dạng:

  • Tuân thủ các quy định va tiêu chuẩn về định đạng và cách thức trình bày văn bản của Dịch thuật Số 1.
  • Tuân thủ Hướng dẫn định dạng của Khách hàng (nếu có).

Quốc gia địa phương hóa: 

  • Đảm bảo các Sản phẩm dịch phù hợp văn hóa với nền văn hóa địa phương.