Công ty Duy Nhất Thị Trường:

HỆ THỐNG THEO DÕI THEO VẤN ĐỀ NO1 ITS (No1 Issue Tracking System)

 

Hệ thống theo dõi vấn đề được viết tắt là No1 ITS (No1 Issue Tracking System). Việc sai sót qua trong quá trình dịch vụ là điều không thể tránh khỏi và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không mong muốn xảy ra.

Khi xảy ra lỗi việc ưu tiến số một của chúng tôi là phải sửa chữa và chỉnh sửa ngay cho khách hàng, chúng tôi hiểu rõ việc xảy ra lỗi trong bản dịch sẽ gây ra những khó khăn như thế nào cho khách hàng nhưng làm thế nào để mọi thông tin được truyền tài và cập nhật liên tục đến khách hàng? việc chỉnh sửa được thực hiện như thế nào? và ai là người chỉnh sửa tài liệu đó?

Những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án khiến chúng tôi đã xây dựng No1 ITS với mục đích tối ưu hóa thời gian chỉnh sửa lỗi phát sinh và giúp cho khách hàng cập nhật liên tục tiến trình chỉnh sửa tài liệu của họ, chỉ với một cú Click khách hàng có thể biết tài liệu đang được chỉnh sửa thế nào?, và ai là người chỉnh sửa tài liệu đó.

Những đặc điểm nổi trội của hệ thống giúp cho chúng tôi thực hiện việc chỉnh sửa những sai sót tốt nhất như:

  • Tối ưu hóa thời gian trao đổi thông tin giữa người dịch và nhân viên hỗ trợ khách hàng.
  • Cập nhật tiến trình chỉnh sửa lỗi.
  • Báo cáo lỗi đến người xử lý trong thời gian nhanh nhất.
  • Lưu trữ các vấn đề của khách hàng và đảm bảo không mắc cùng một lỗi trong các Dự án kế tiếp.
  • Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch thuật