Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Bộ Nhớ Dịch Thuật
Translation Memory được viết tắt TM là một công cụ làm gia tăng chất lượng dịch  bằng cách tái sử dụng các cụm từ, các đoạn văn đã được dịch trong quá khứ. Đó là công nghệ Dịch thuật Số 1 sử dụng để lưu trữ các từ, cụm từ trong một cơ sở dữ liệu để tái sử dụng trong các dự án của bạn.
No1 TM - No1 Translation Memory
Chúng tôi sử dụng và duy trì bộ nhớ dịch trong hầu hết các dự án dịch thuật, chúng tôi thu thập dữ liệu từ các dự án dịch thuật của bạn để sử dụng lại cho sự hợp tác các dự án dịch thuật trong tương lai. EC-TM được xây dựng qua các năm kinh nghiệm thực hiện dự án và thiết kế chuẩn để có thể phù hợp với mọi dự án, EC TM giúp chúng tôi đạt hiệu quả cao và duy trì chất lượng tiêu chuẩn ổn định trong quá trình thực hiện của tất cả các dự án với mức chi phí hợp lý và thời gian cần thiết để hoàn thành dự án dịch.
Sử dụng No1 TM chúng tôi có thể ước tính chính xác khối lượng công việc và thời gian chính xác phải hoàn thành và lập kế hoạch thực hiện translation project framework.
 
Server – No1 TM
Server – No1 TM giúp đỡ tất cả các dịch giả của chúng tôi đều làm việc trên một công cụ TM đồng nhất và được thực hiện trong mạng nội bộ của Dịch thuật Số 1. Thông qua Servier các dịch giả có thể đóng góp, bổ sung các từ, câu, cụm từ chuyên ngành của mình trong quá trình dịch và tái sử dụng trong tất cả các dự án đồng thời thúc đẩy quá trình dịch thuật đạt tốc độ nhanh nhất trong khi vẫn duy trì tính nhất quán.
 
No1 TM – Save time, save money
Dịch thuật Số 1 sử dụng TM trong hầu hết các thực án của chúng tôi để hỗ trợ và mang đến cho khách hàng những bản dịch tốt nhất trên thị trường. Lợi ích của việc sử dụng TM đảm bảo một mức độ cao tính nhất quán trong văn bản dịch và giảm thiểu chi phí gia công (tương ứng với giá giảm).
Dịch thuật Số 1 lưu trữ một dữ liệu TM cực lớn được thu thập và bổ sung qua các dự án dịch chúng tôi đã hoàn thành và vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày điều đó giúp chúng tôi mang đến cho khách hàng bản dịch tốt nhất với chi phí thấp nhất so với các công ty cùng lĩnh vực trên thị trường.