dịch tài liệu xây dựng

  • Dịch Thuật Chuyên Ngành Xây Dựng - Kiến Trúc

    Dịch Thuật Chuyên Ngành Xây Dựng - Kiến Trúc

     

    Một dự án xây dựng có quy mô lớn bao gồm nhiều đơn vị quản lý: các nhà thầu cho nhiều hạng mục khác nhau, nhiều nhà tư vấn cũng như nhiều giám sát. Do đó, khó khăn mà mỗi doanh nghiệp cần giải quyết ở đây là cần thống nhất ngôn ngữ giữa các đơn vị hợp tác với nhau tránh những hiểu nhầm ảnh hướng tới tiến độ dự án.

  • Xây Dựng - Kiến Trúc