dịch tài liệu thủy lợi

  • Dịch Thuật Chuyên Ngành Kỹ Thuật - Sản Xuất

    Dịch Thuật Chuyên Ngành Kỹ Thuật - Sản Xuất

    Mỗi một dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài khi đưa vào vận hành đòi hỏi cần có bản hướng dẫn chi tiết, chính xác các bước thực hiện. Và khi một chi tiết gia công sai, vận hành không đúng cách có thể dẫn đến ngừng hoạt động cả nhà máy gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thất cho doanh nghiệp.

  • Dịch Thuật Chuyên Ngành Môi Trường

    Dịch Thuật Chuyên Ngành Môi Trường

    Dịch tài liệu chuyên ngành môi trường có vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khi hậu, quy trình xử lý rác thải…