Văn Hóa Dịch Thuật Số 1

Dịch Thuật Số 1 tự hào xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, gắn bó sâu sắc, chuyên nghiệp, sáng tạo. Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò là chất xúc tác giúp gắn kết tập thể ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên tại Dịch thuật Số 1, thúc đẩy tinh thần làm việc, nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Văn hóa tại Dịch thuật Số 1 trước hết là văn hóa ứng xử thân thiện, cởi mở, lắng nghe và chia sẻ. Mỗi một thành viên tại Dịch thuật Số 1 đều là những mắt xích không thể thiếu trong tổ chức, nhờ vậy mà chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tốt hơn nữa. Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp là chúng tôi luôn tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện để mỗi thành viên được thể hiện là chính mình. Ở Dịch thuật Số 1, cấp dưới đều có thể nói thẳng và trao đổi trực tiếp với cấp trên, chính vì việc lắng nghe các ý kiến khác nhau mới giúp ban lãnh đạo tránh đưa ra các quyết định sai sót, cũng nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nhân viên. 

Thêm nữa, tại Dịch thuật Số 1 thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, giúp tăng tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong công ty. Hàng tháng, hàng quý đều có hoạt động tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của mọi người được tốt hơn. Bên cạnh đó, Dịch thuật Số 1 luôn chú trọng về cơ sở vật chất, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Quan trọng trên hết là tinh thần "Vì quyền lợi khách hàng" luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu, và nhờ đó đội ngũ cán bộ công nhân viên tại Dịch thuật Số 1 luôn ý thức chất lượng sản phẩm và dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn.