Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Bạn có muốn biết tên của mình sang Tiếng Nhật không? Hãy xem bảng chữ cái dưới đây để ghép tên của mình nhé!

A- ka * B- tu * C- mi * D- te * E- ku * F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J- zu * K- me

L- ta * M- rin * N- to * O-mo * P- no * Q- ke * R- shi * S- ari * T-chi * U- do * V- ru * W-mei * X- na * Y- fu * Z- zi *

Mình tên là Quỳnh, ghép lại lần lượt sẽ là Q-U-Y-N-H, dịch sang Tiếng Nhật sẽ là Kedofutori tên rất dài. 

Vậy tên bạn dịch sang Tiếng Nhật sẽ đọc thế nào? 

Dịch thuật Số 1