Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt hơn 1.600 trang về Sách Đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em.