Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt, Đan Mạch - Việt về Báo cáo thường niên các năm của Tập đoàn đa quốc gia Maersk.