Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Bạn muốn biết tên của mình được dịch sang Tiếng Hàn là gì không? Hãy theo dõi bảng chữ dưới đây để ghép tên Tiếng Hàn cho mình nhé!

dich ten tieng viet sang tieng han

 

Họ của bạn trong Tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn

 

 • 0: Park
 • 1: Kim
 • 2: Shin
 • 3: Choi
 • 4: Song
 • 5: Kang
 • 6: Han
 • 7: Lee
 • 8: Sung
 • 9: Jung
Tên đệm của bạn trong Tiếng Hàn chính là tháng sinh của bạn
 • 1: Yong
 • 2: Ji
 • 3: Je
 • 4: Hye
 • 5: Dong
 • 6: Sang
 • 7: Ha
 • 8: Hyo
 • 9: Soo
 • 10: Eun
 • 11: Hyun
 • 12: Rae

Tên trong Tiếng Hàn chính là ngày sinh của bạn

 • 1: Hwa
 • 2: Woo
 • 3: Joon
 • 4: Hee
 • 5: Kyo
 • 6: Kyung
 • 7: Wook
 • 8: Jin
 • 9: Jae
 • 10: Hoon
 • 11: Ra
 • 12: Bi
 • 13: Sun
 • 14: Ri
 • 15: Soo
 • 16: Rim
 • 17: Ah
 • 18: Ae
 • 19: Neul
 • 20: Mun
 • 21: In
 • 22: Mi
 • 23: Ki
 • 24: Sang
 • 25: Byung
 • 26: Seok
 • 27: Gun
 • 28: Yoo
 • 29: Sup
 • 30: Won
 • 31: Sub
Mình sinh ngày 15/02/1990 có tên là Park Ji Soo, cũng hay đó nhỉ. Vậy tên bạn dịch sang Tiếng Hàn có nghĩa thế nào? 
Dịch thuật Số 1