Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cảng – Kỹ Thuật Biển

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển tiền thân là Xí nghiệp tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển và Phòng thiết kế cảng – đường thủy trực thuộc Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam – Tedi South (thuộc Bộ giao thông vận tải).

Nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác tư vấn đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế, trong những năm qua, Portcoast đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008.

Trong hơn 30 năm qua, Portcoast đã tham gia khảo sát và thiết kế nhiều công trình cảng, công trình biển, luồng tàu, kè bảo vệ bờ, bãi container, xử lý nền đất yếu, phục vụ cho các ngành kinh tế khác nhau. Các công trình do Portcoast thực hiện trải dài từ miền Bắc đến miền Nam.

Dịch Thuật Số 1 đã có cơ hội hợp tác và hỗ trợ Portcoast dịch thuật Trung – Việt tài liệu báo cáo tài chính 2008-2009, báo cáo tài chính 2009-2010. Dịch báo cáo tài chính có nhiều con số yêu cầu cần phải xử lý một cách cẩn thận, tỉ mỉ để tránh gây ra bất kì sai sót nào. Dịch Thuật Số 1 đã giao cho chuyên viên biên dịch có trình độ cao nhất, giàu kinh nghiệm nhất xử lý và Portcoast cảm thấy rất hài lòng với chất lượng bản dịch.