Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt gần 7.000 trang tài liệu hóa chất về Bảng Dữ Liệu An toàn Vật liệu MSDS. Dịch Thuật Số 1 vinh dự được trở thành nhà cung cấp duy nhất cho Unilever về lĩnh vực dịch thuật.